torsdag 1 mars 2018

Vi utforskar och gör ljud

Idag provar vi att spela och skapa ljud med hjälp av Boomwhackers. Rören är stämda i olika toner och låter olika beroende på hur och vad man slår dem emot. Spännande!