måndag 6 februari 2017

Munmotorik och matematik på Riddarborgen

Idag jobbar vi med munmotorik igen, vi använder oss av gul färg på vår tidigare blåsmålning. Barnen väljer om de vill använda sig av sugrör eller pipetter. När skapandet är färdigt väljer många av barnen olika matematiska spel och lekar.