torsdag 13 oktober 2016

Barnens tankar

Våra barn har lärt sig många nya ord under tiden vi arbetar med vulkaner. Vi har lånat faktaböcker på biblioteket som det bläddras mycket i. Barnen berättar gärna om vulkaner, både för varandra och för oss.


Tillsammans målade vi på fönstren.