måndag 17 augusti 2015

Nytt läsår i Område Öster!

Barns 100 språk

På studiedagen den 14 augusti hade vi en inspirationsdag. Pedagogerna fick träna sitt ledarskap genom att skapa föreställningar med så många estetiska uttrycksformer som möjligt. Dessa föreställningar fick man sedan spela upp för varandra, och ska användas i arbetet med barnen.

Syftet med dagen var att:

 Ha roligt
Träna ledarskapet
 Få ihop arbetslagen
 Utveckla och återerövra arbetet med estetiska uttrycksformer 
 Sätta igång höstens arbete i barngrupperna
 Hitta arbetssätt att fortsätta medUnder hösten ska alla avdelningar i vårt område arbeta med barns kreativitet, nyfikenhet, och lek. Vi är överens om att när barnen är hos oss ska de få många upplevelser som vidgar deras tänkande och väcker deras nyfikenhet, som de sedan kan fördjupa sig i.


Dagen blev lustfylld med många skratt. Nu väntar vi på att barnen ska få ta del av dessa upplevelser!!

Stefan